Przed montażem deski podłogowej

Czas czytania:
Data publikacji: 26 czerwca, 2018

Ile deski podłogowej potrzebujemy?

Po pierwsze należy upewnić się czy zakupiona ilość podłogi wystarczy na pokrycie całej powierzchni. Przyjmuje się, że naddatek zamówionego materiału w stosunku do całkowitej powierzchni pomieszczenia powinien wynosić ok. 7%. Warunkiem koniecznym prawidłowego montażu jest przywiezienie desek ok. 48-72 godzin przed planowanym montażem. Ma to na celu aklimatyzację podłogi i stabilizację jej parametrów do warunków otoczenia, w którym będzie montowana. Przed montażem należy również sprawdzić podłogę pod kątem wad produkcyjnych. Zauważone wady koniecznie trzeba zgłosić w punkcie sprzedaży przed instalacją podłogi! W wyniku możliwości powstawania różnic w odcieniach poszczególnych desek zaleca się montaż elementów z kilku paczek jednocześnie, co pozwoli uzyskanie bardziej jednolitej barwy podłogi.

Otoczenie montażu desek

W pomieszczeniu, gdzie zostaną zamontowane deski warstwowe, powinny być zakończone inne prace budowlane, które mogą powodować powstawanie wilgoci w budynku. Konieczne jest również odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym powinny panować następujące parametry:

  • wilgotność powietrza w pomieszczeniu: 40 – 60%
  • temperatura powietrza w pomieszczeniu 18° – 22° C
  • wilgotność podłoża: cementowego do 2%, anhydrytowego (wylewki gipsowe) do 0,5%, drewnianego do 10%
  • nierówności podłoża nie mogą przekraczać 2 mm na długości 2 m
  • wilgotność ścian do 3%

Należy upewnić się czy podłoże, na którym będzie montowana podłoga jest prawidłowo wyczyszczone, odpylone i odkurzone (bez pozostałości farb, gipsu itp.). Ponadto należy uzupełnić ubytki w razie występowania ewentualnych pęknięć w posadzce. W przypadku montażu podłogi na „starym podłożu” powinno się usunąć wszelkie pozostałości tj. resztki kleju, stare wykładziny. W sytuacji kiedy deski będą instalowane na drewnianym podłożu ślepa podłoga powinna być stabilna i odpowiednio wypoziomowana. Ślepa podłoga, która jest wykonana z desek lub płyt powinna być trwale przymocowana do legarów oraz nie może uginać się pod obciążeniem.

Do wykonania pomiarów wilgotności podłoża oraz sprawdzenia stanu pomieszczenia zaleca się wynajęcie firmy parkieciarskiej, która dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz sprzętem do przeprowadzenia badań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę drewnianych desek podłogowych, które posiadamy w swojej bogatej ofercie.

Zobacz więcej artykułów