Montaż podłóg warstwowych. Jak prawidłowo położyć deski?

Czas czytania:
Data publikacji: 26 czerwca, 2018

Naszym zdaniem montaż podłóg warstwowych powinna przeprowadzić firma parkieciarska, która zajmuje się takimi zleceniami na co dzień. Takie ekipy posiadają doświadczenie, które jest niezbędne przy takiej pracy. Posiadają one potrzebne narzędzia do montażu, a także pomogą w wyborze odpowiedniej chemii. Jednak w przypadku samodzielnego montażu oraz poszerzeniu własnej wiedzy o montażu podłóg drewnianych poniżej znajduje kilka rad, które mogą być Wam pomocne.  O tym jak odpowiednio przygotować materiał, pomieszczenie oraz zapewnić prawidłowe warunki do montażu można przeczytać w innym artykule przed montażem deski podłogowej.

Na początek chemia

Do montażu podłóg warstwowych będziemy potrzebować gruntu do posadzki oraz kleju. Zaleca się używanie klejów poliuretanowych dwuskładnikowych, poliuretanowo – epoksydowych dwuskładnikowych, a także poliuretanowych jednoskładnikowych, silikatowych, hybrydowych. Przed zakupem odpowiednich środków należy zapoznać się z ich kartami technicznym i sprawdzić czy są one odpowiednie dla danej posadzki. Ponadto konieczne jest przestrzeganie wszelkich zaleceń zawartych w tych kartach (czasy schnięcia, sposób aplikacji itp.).

Odpowiednie przygotowanie

Do układania podłogi będziemy potrzebować następujących kilku narzędzi. Młotek (najlepiej gumowy), dobijak, dociągacz, kątownik , taśma miernicza i ołówek, piła do drewna (najlepiej piła stolikowa) oraz kliny dystansowe. Montaż należy rozpocząć od wyznaczenia kierunku układania. Zaleca się wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia oraz w miarę możliwości równolegle do kierunku padania światła. Deski, które były wcześniej składowane należy rozpakowywać bezpośrednio przed montażem. W zależności od podkładu istnieją dwa sposoby montażu.

Pierwszym z nich jest przyklejenie desek warstwowych na posadzkach betonowych i anhydrytowych. Drugą metodą przybicie podłogi warstwowej na tzw. ślepej podłodze z desek lub płyt drewnopochodnych. W przypadku posadzki anhydrytowej i betonowej przed rozpoczęciem przyklejania należy ją wyszlifować, a następnie zagruntować. Podłoża drewniane nie wymagają gruntowania, jednak powinny zostać przeszlifowane przed rozpoczęciem przyklejania. Dotyczy to szczególnie podłoży z płyt OSB. Przyklejanie podłogi można rozpocząć po wyschnięciu gruntu.

Kolejny krok – klejenie podłogi warstwowej

Po prawidłowym przygotowaniu posadzki można rozpocząć klejenie. Należy wyznaczyć linię równoległą do wybranej ściany z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości 10-15 mm. Szczelina ta zapewnia podłodze możliwość pracy drewna przy sezonowych zmianach wilgotności. Zachowanie tych szczelin jest również konieczne nie tylko przy ścianach, ale również w miejscach stykających się z innymi zabudowaniami np. słupy, wyspy kuchenne ościeżnice. W przypadku nierównych ścian należy odpowiednio przyciąć pierwszy rząd desek.  od ścian zastosować kliny dystansowe. Klej powinno rozprowadzać się przy pomocy pacy o uzębieniu podanym przez producenta kleju. Należy go nakładać równomiernie na szerokość 2 rzędów, bezpośrednio na posadzce, w kierunku poprzecznym do długości deski.

Po ułożeniu konieczne jest docisnąć deski do podłoża (np. przy użyciu wiader z klejem). Trzeba pamiętać, że połączenia czołowe desek w sąsiednich rzędach powinny być przesunięte w odległości do siebie o co najmniej 30 – 40 cm. Po ułożeniu pierwszych 3-4 rzędów należy je dociążyć i pozostawić do związania kleju. Powstałe zabrudzenia na górnej powierzchni desek należy natychmiast usunąć przed związaniem kleju przy użyciu specjalnych chusteczek. Po uzyskaniu stabilnej bazy w postaci kilku przyklejonych rzędów można kontynuować montaż podłogi. Kliny należy usunąć bezpośrednio przed montażem listew przypodłogowych.

Montaż podłóg warstwowych na podłoży drewnianym

Przed montażem należy upewnić czy dana posadzka drewniana jest wypoziomowana oraz stabilna, czyli nie może uginać się pod obciążaniem oraz powinna być na stałe przymocowana do legarów. Deski warstwowe można montować do takich posadzek za pomocą odpowiednich gwoździ lub wkrętów. Kierunek układania podłogi powinien być prostopadły względem drewnianej posadzki. Jeżeli taki kierunek nie jest odpowiedni należy na taką ślepą podłogę przykręcić dodatkowo płytę OSB (o grubości co najmniej 8 mm). Deski winno przykręcać lub przybijać przez wpust dbając o odpowiednie zagłębienie elementów mocujących, aby nie utrudniały prawidłowego dopasowania kolejnych desek.

Pora na wykończenie

W przypadku montażu deski surowej w kolejnym etapie należy wykończyć podłogę. Gdy układamy deski wykończone fabrycznie lub deska jest już pokryta środkiem zabezpieczającym po zakończeniu montażu podłóg można rozpocząć kolejne prace takie jak: przyklejanie listew przypodłogowych, wypełnianie powstałych dylatacji z inną posadzką (np. płytkami) elastycznym materiałem (np. korkiem) lub instalowanie listw maskujących.

Podsumowanie montażu

Jest to ogólny opis jak prawidłowo przeprowadzić montaż podłóg warstwowych. W trakcie każdej inwestycji mogą pojawić się zmienne, które będą mogły mieć znaczenie przy układaniu podłogi. Kształt pomieszczenia, warunki atmosferyczne, bardziej skomplikowane miejsca (np. heksagony lub kratki wentylacyjne) to tylko niektóre z nich. Dlatego jak wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli nie miało się doświadczenia w pracy z drewnem, warto jest skorzystać z usługi firmy zajmującej się układaniem podłóg zawodowo.

Na sam koniec sprawdź koniecznie informacje na temat przez nas produkowanych podłogach warstwowych, które oferujemy.

Zobacz więcej artykułów